Om Kjedeservice AS

Kjedeservice AS er en grossist og kjedebasert leverandør på det Europeiske og spesielt det Nordiske marked.
Kjedeservice AS samarbeider med flere store anerkjente produsenter og leverandører på dagligvare/service markedet i Europa og USA.

Vårt mål er og gi dere som kunder en mest mulig rasjonell og økonomisk gunstige innkjøpsforhold.
Dette gjøres ved og holde en lavest mulig kostnad bla. ved gunstige logistikk løsninger – vårt hoved lager er i Norge på Raufoss.

Vi gjør vår virksomhet mest mulig rasjonell ved og outsource bl.a. diverse salgs/ plasserings oppdrag og vi sammarbeider med flere kjente og velrennomerte agenturselskaper.
Vi er i stadig ekspansjon og jobber til en hver tid med og forbedre produkter og priser til våre kunder.

Ønskes ytterligere info – ta gjerne kontakt med oss.

Gro Kristiansen  (Gjøvik Norway)
gro@kjedesevice.no
Tlf: +47 90 19 57 88
Salgsansvarlig kontor

Ove Engevold (Gjøvik Norway)
ove.engevold@kjedeservice.no
Tlf: +47 91 85 29 58
Daglig Leder/ CEO